Pomoc ofiarom mobbingu (nękanie pracownika, nieuzasadnione zwolnienia) – wykrywanie i udowadnianie przestępstwa

Mobbing to forma prześladowania do której dochodzi w miejscu pracy, najczęściej między podwładnym a pracodawcą (może on jednak dotyczyć stosunków między dwoma pracownikami bez stopnia podległości, na równych bądź zbliżonych poziomem stanowiskach). Mobbing jest najczęściej związany z ośmieszaniem, poniżaniem, a nawet groźbami oraz wszelkimi innymi zachowaniami, których celem jest obniżenie poczucia wartości pracownika w jego oczach i w oczach jego kolegów. To z kolei skutkuje odizolowaniem go od grupy współpracowników i oczywiście utrudnia mu codzienne wykonywanie swoich obowiązków. Mobbing może dotyczyć zarówno jednego pracownika jak całej grupy.

Mobbing a nieuzasadnione zwolnienia

Prawodawstwo polskie stara się chronić pracownika, dlatego stanowi, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi. Daje też możliwość starania się o zadośćuczynienie. W sytuacji zwolnienia się pracownika z powodu mobbingu ma on prawo do odszkodowania ze strony pracodawcy, ale musi być ono oczywiście udowodnione. W tym wypadku przyda się pomoc prywatnego detektywa, który ma nie tylko stosowne doświadczenie w tego typu sprawach, ale także dysponuje odpowiednimi, nowoczesnymi środkami pracy.

Pomoc detektywa

Usługi detektywistyczne w przypadku udowadniania takiego przestępstwa jakim jest mobbing polegają na zdobyciu i zabezpieczeniu stosownych dowodów, przeprowadzeniu właściwie wywiadu środowiskowego i zbieraniu wszelkich pomocnych informacji, które mogą udowodnić winę osoby podejrzewanej o przestępstwo. Zebrane przez detektywów profesjonalnie i zgodnie z prawem informacje mogą być oczywiście ważnym dowodem w sprawie sądowej.

Ofiary mobbingu

Niestety mobbing jest pojęciem stosunkowo nowym i jako zjawisko – często ignorowanym. Pracownicy nie mając wsparcia lub obawiając się utraty pracy znoszą podłe traktowanie nawet przez lata, co niestety może mieć negatywne konsekwencje i wpływ na poczucie ich własnej wartości. Z czasem może być takiej osobie coraz trudniej się przeciwstawić, czy poszukać innej pracy, ponieważ zaczyna ona wierzyć w swój brak wartości i to, że porzucając pracę sobie nie poradzi.

Prawa pracownika

Pracownik, który jest ofiarą mobbingu, styka się z agresją ze strony swego oprawcy (może to być publiczne ośmieszanie, ale także wyzwiska czy groźby) lub ma z nim utrudniony kontakt (nie może się wypowiedzieć, jest ignorowany, jego pomysły są ciągle krytykowane). Ma on jednak prawo do rozwiązania umowy o pracę z zastrzeżeniem winy pracodawcy. Jeśli udowodnimy to przed sądem, możemy żądać stosownie wysokiego odszkodowania. W zdobyciu odpowiednich dowodów pomoże nasza agencja detektywistyczna. Dodatkowo warto wiedzieć, że oskarżenie będzie dotyczyć zawsze pracodawcy, nawet jeśli to nie on jest osobą stosującą mobbing (jest jednak odpowiedzialny za przeciwdziałanie mu w miejscu pracy), co nie oznacza oczywiście wyłączenia z odpowiedzialności osoby mobbingującej.

Zobacz cennik