Pomoc ofiarom stalkingu (złośliwe, uporczywego nękania) - wykrywanie i udowadnianie przestępstwa

Stalking definiuje się jako złośliwe i częste, wręcz obsesyjne uprzykrzanie się komuś w taki sposób, że zagraża to już jego poczuciu bezpieczeństwa. Jest on bardzo często powiązany z przemocą domową lub wszelkimi objawami psychicznego znęcania się (mogącego zagrażać zdrowiu i życiu ofiary). Stalking jest także nieodłącznie wiązany z agresją (mogą to być zachowania zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej). Nękanie może być też związane z rozpowszechnianiem prywatnych lub nieprawdziwych informacji, które naruszają dobre imię osoby pokrzywdzonej. Takie zachowanie jest oczywiście karane (nawet kawą pozbawiania wolności do lat 10, w przypadku, gdy ofiara targnie się na swoje życie).

Pomoc detektywistyczna w przypadku stalkingu

Stalking uprawiają jednostki, które mają tendencje do powtarzania swoich zachowań mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony osoby poszkodowanej. Taka osoba zaś często nie wie, czy powinna uznać się za ofiarę. Obawia się być może reakcji otoczenia i tego, czy ktoś jej uwierzy. Nic więc dziwnego, że często to właśnie prywatni detektywi udzielają jako pierwsi fachowej pomocy ofierze stalkingu. Szczególnie, gdy chce ona zebrać dowody, by udowodnić swojemu oprawcy winę i skutecznie się od niego uwolnić.

Cybernetyczna forma stalkingu

Współczesną, częstą formą stalkingu jest jego cybernetyczna odmiana. Oznacza ona formę nękania, która opiera się na wykorzystaniu mediów internetowych. Stalker wykorzystuje komentarze i wiadomości w mediach społecznościowych, na forach oraz wysyłane poprzez pocztę internetową czy komunikatory. Ofiary stalkingu, czy to internetowego czy nie, mają bardzo często problemy psychiczne (koszmary, napady paniki), które mogą nawet prowadzić do aktów samobójczych. Osoba chcąca przeciwstawić się stalkingowi powinna zabezpieczyć wszelkie dowody, które wykażą, że słusznie czuje się ona zagrożona. Warto zachowywać wiadomości SMS i maile, nagrywać ewentualne rozmowy oraz zwrócić się do operatora o udostępnienie bilingów rozmów telefonicznych. Oczywiście o każdym incydencie spotkania (czy nawet starcia) ze stalkerem powinniśmy powiadomić policję.

Detektyw kontra stalker

Profesjonalne biuro detektywistyczne pomoże w zabezpieczaniu ale i zdobywaniu dowodów, a jej pracownicy pomogą Klientowi właściwe reagować na zachowanie stalkera. Doświadczenie każe nam tu zaznaczyć, że już sama rozmowa z detektywem, który wysłucha osoby, która się do niej zgłasza bez próby oceniania jej jest pomocna. Poza tym prywatny detektyw wie, jak zebrać informacje konieczne do udowodnienia przestępstwa, i pomoże Klientowi uwolnić się od stalkera. W naszym biurze ułatwiamy też ofierze stalkingu zrozumienie, jak powinna się zachowywać, by ograniczyć możliwości działania prześladowcy (nie powinno się odpowiadać na wiadomości, odbierać telefonów czy zdawać się w jakiekolwiek dyskusje z osobą, która nas nęka).

Zobacz cennik