Dowody w sprawie rozwodowej

zdjęcie przedstawiające parę

W przypadku wystąpienia deficytów w związku, a więc niezaspokojonych potrzeb we wzajemnych relacjach, nierzadko dochodzi do niedochowania wierności. Oczywiście, każda relacja jest inna i powiązana z określonymi wartościami, którymi kierujemy się na co dzień, ale gdy w związku czegoś brakuje, najczęściej dochodzi do głosu czynnik emocjonalny oraz sprzyjające zdradzie okoliczności. Do nich możemy zaliczyć między innymi fascynację inną osobą, która akurat pojawiła się w naszym życiu lub firmowy romans, gdy delegacja kończy się suto zakrapianą kolacją.

Decydując się na stały związek, musimy być świadomi zarówno swoich potrzeb, jak i wad oraz umiejętności komunikacji z partnerem w sytuacjach kryzysowych. Gdy brak jest nam właściwej postawy, nierzadko poprzez zdradę doprowadzamy do rozpadu związku. Nie bez znaczenia w tej sytuacji jest pytanie: czy był to tylko incydent, czy też przez dłuższy czas trwająca zdrada? Niezależnie od sytuacji, jeśli podejrzewamy o nią partnera lub partnerkę i szukamy na to dowodów, warto skorzystać z weryfikacji niewierności wykonaną przez profesjonalną agencję detektywistyczną.

Dlaczego agencja detektywistyczna?

W sytuacji, gdy nasze podejrzenia nie są poparte żadnymi dowodami, a tylko odczuciami, zdecydowanie najlepiej jest skorzystać z doświadczenia detektywów. Samodzielne próby to nie tylko bardzo duży problem czasowy, ale także braku wiedzy z zakresu technik operacyjnych, których nie jesteśmy świadomi. Poza tym najczęściej kierujemy się emocjami, co w przypadku osobistego śledzenia partnera, gdy w perspektywie sprawy rozwodowej konieczny jest wyrok z orzeczeniem winy, może całkowicie przekreślić korzystny dla nas jej finał. Skorzystanie z usług detektywa gwarantuje w pełni profesjonalne i dyskretne wykonanie procesu weryfikacji niewierności potwierdzonego stosowną dokumentacją.

To za nią kryją się całkowicie jednoznaczne, a więc niepodważalne dowody, które świadczą o zdradzie partnera lub też partnerki. Zazwyczaj ich pozyskanie jest efektem często długotrwałej obserwacji osoby wiarołomnej prowadzonej przez nawet siedem dni w tygodniu. A jeśli jest taka konieczność, wynikająca z charakteru pracy partnera, czynności te kontynuowane są na terenie całego kraju. A zatem zebranie bezsprzecznych dowodów winy bądź ich braku kończy postępowanie weryfikacyjne, a firma detektywistyczna przygotowuje szczegółowy raport wraz ze zdjęciami lub nagraniami filmowymi.

Dokumenty winy – pozyskiwanie wiarygodnych materiałów

Każde prowadzone przez firmę detektywistyczną śledztwo w sprawie kończy raport sporządzony na podstawie zebranych materiałów. W szczegółowy sposób opisane dowody zdrady wraz ze zdjęciami bądź nawet materiałem filmowym w przypadku sprawy rozwodowej stanowią wiarygodne potwierdzenie, a więc dla sądu spełniają wszelkie formalne wymogi postępowania sądowego. Dla osoby, która w związku jest stroną pokrzywdzoną, ma to istotne znaczenie, ponieważ znacznie skraca się czas trwania czynności procesowych rozprawy sądowej, a więc uzyskanie korzystnego wyroku jest równie szybkie.

Jest to oczywiście możliwe dzięki niezawodnej i niezwykle skutecznej technice operacyjnej, czyli obserwacji, która w swoim zakresie wykorzystuje wiele sposobów pozyskania wiarygodnych dowodów, również przez określone i dozwolone prawem środki techniczne. Nie bez znaczenia jest tu czynnik ludzki, czyli z kolei zaangażowanie detektywów i ich predyspozycja do wytrwałej oraz kreatywnej obserwacji. Co to oznacza? W przypadku spostrzeżenia określonych zachowań osoby obserwowanej podejmują stosowne do zaistniałej sytuacji kroki, w sposób dyskretny dokumentując np. nietypowe zachowania w miejscu pracy lub w innym, gdzie dochodzi do kontaktów świadczących o zdradzie lub też niewłaściwym sprawowaniu opieki rodzicielskiej.

Zanim wynajmiemy detektywa…

Musimy zwrócić uwagę na pewne symptomy, które świadczyłyby o możliwości wystąpienia zdrady lub innego zdarzenia. Przy czym warto wiedzieć, że dotychczas najczęstszym powodem rozwodów jest niewierność małżeńska, ukryta także w niezgodności charakterów, którą małżonkowie nierzadko podają w sądzie, jeśli wina leży po obydwu stronach. Wracając do symptomów, po czym je poznać?

W przypadku męża mamy zazwyczaj do czynienia z:

 • niespodziewaną dbałością zarówno o wygląd fizyczny, jak i zewnętrzny – codzienne golenie, modne wody toaletowe, kremy, ubiór zgodny z najnowszymi trendami męskiej mody,
 • częstymi wyjazdami w delegacje, pracą po godzinach, a przy tym z brakiem pozyskania z tego tytułu większych apanaży,
 • zabezpieczonym hasłami telefonem lub pocztą e-mail w laptopie, a w niektórych przypadkach z posiadaniem drugiego telefonu, do którego nie mamy dostępu,
 • odbieraniem telefonu i zdawkowym kończeniem rozmowy,
 • zauważalnymi wydatkami, co do których mamy wątpliwości, zwłaszcza że nie przekłada się to na obecność zakupów w domu,
 • długim przesiadywaniem przed laptopem i wymówkami o poszukiwaniu np. części do wspólnego samochodu, który podobno już się psuje,
 • brakiem większego zainteresowania rodziną – domowe sprawy odchodzą na dalszy plan, mniejsza jest także pomoc udzielana dzieciom w przypadku zaistniałych problemów np. w szkole,
 • brakiem zainteresowania seksem lub też składaniem niecodziennych propozycji.

W przypadku żony mamy zazwyczaj do czynienia z:

 • nowymi i bardzo modnymi ciuszkami oraz efektownymi dodatkami, na które ją nie stać,
 • unikaniem towarzystwa męża, a więc i brakiem dbałości o prawidłowe funkcjonowanie związku lub też odwrotnie ze zbyt nadmiernym zainteresowaniem, niepodobnym do dotychczasowych zachowań,
 • występowaniem stanów zamyślenia i rozkojarzenia,
 • brakiem potrzeby oczekiwania na czułości i inicjowania ich charakteru,
 • niekontrolowanymi wybuchami emocji bez uzasadnianego powodu zarówno pozytywnych np. wesołości, jak i negatywnych np. smutku,
 • wyraźnym skrajnie negatywnym odnoszeniem się do zachowań męża, które dotychczas nie stanowiły źródła irytacji.

Podane wyżej symptomy oczywiście mogą wskazywać na obecność w życiu małżeństwa osoby trzeciej, ale nie dają nam co do tego całkowitej pewności. Dlatego najrozsądniej byłoby skorzystać z pomocy detektywa, który zweryfikuje nasze podejrzenia. Im szybciej to zrobimy, tym mniej jesteśmy narażeni na codzienne frustracje, które z kolei mogą wpłynąć negatywnie na życie całej rodziny, w tym zwłaszcza dzieci, które cierpią z tego powodu najbardziej.

Zdrada długoletniego partnera jest bolesną sprawą, a zebranie dowodów w tej sprawie przez profesjonalistów konieczne, by wyszło to jaw jak najwcześniej i w sposób w pełni dyskretny. Wszyscy jesteśmy przecież ludźmi, popełniamy błędy, ale też, choć nie wszyscy, staramy się je naprawić. Nierzadko zebrane przez detektywów dowody niewierności wcale nie muszą być wykorzystane w sprawie rozwodowej. Z pewnością świadczyłoby to o powrocie do zdroworozsądkowego postępowania, wspólnego przemyślenia dotychczasowych zachowań i naprawy związku.

Detektywi a etyka zawodowa

Wynajęcie detektywów do zdobycia dowodów zdrady partnera lub partnerki nie jest niczym nadzwyczajnym i przy tym niebudzącym wątpliwości w aspekcie etycznym rozwiązaniem, ponieważ mają oni obowiązek zachowania całkowitej tajemnicy na temat pozyskanej wiedzy o życiu obserwowanych osób. Wszelkie uzyskane tą drogą informacje przekazywane są jedynie zleceniodawcom i, co najważniejsze, bez znamion jakiejkolwiek interpretacji. Niezależnie od etapu wykonywanej pracy detektywi działają w obrębie obowiązującego prawa oraz w poszanowaniu osób, których zlecenie dotyczy, a więc zgodnie z przyjętymi zasadami etyki zawodu.

I tu istotna uwaga: nielegalnie zdobyte dowody winy niewierności nie mogą być uwzględnione w ewentualnym procesie sądowym, co sprawia, że wykonywane czynności polegają przede wszystkim na zbieraniu rzetelnych informacji poprzez dyskretny wywiad środowiskowy, obserwację zachowań, kontroli miejsc pobytu i weryfikacji w porozumieniu ze zleceniodawcą prawdomówności osoby obserwowanej. Wsparciem jest tu wspomniana wcześniej dokumentacja fotograficzna lub filmowa zgodnie z zapotrzebowaniem.