Detektyw Warszawa – Zdrady

Duża ilość spraw, którymi zajmują się detektywi dotyczy kwestii wierności, zbierania materiałów dowodowych koniecznych do spraw sądowych, wywiadów środowiskowych, których celem jest ustalenie czyichś kontaktów oraz sprawdzania wierności. Zlecania są przyjmowane przez naszą agencję detektywistyczną zarówno w przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie, jak w przypadku podejrzenia zdrady (czasem takie badanie współmałżonka nie ma na celu rozstania, a jedynie naprawienie z nim relacji).

Wykrywanie zdrad Warszawa

Czasem zlecenie obserwacji jest związane ze zmianą w zachowaniu małżonka czy trudnościami w porozumieniu z nim. Wtedy to nasz Klient nie chcąc żyć w niepewności, postanawia zwrócić się do prywatnego detektywa o ustalenie konkretnych faktów z życia męża lub żony. Ewentualnie zebrany materiał dowodowy może być przydatny w przyszłej sprawie rozwodowej lub alimentacyjnej, więc warto – nawet jeśli dokonujemy próby uratowania małżeństwa – zachować wszelkie dokumenty, które poświadczają zdradę czy romans.

Zakres pracy detektywa przy wykrywaniu zdrad

Zakres pracy agencji detektywistycznej w podobnego typu sprawach jest bardzo szeroki. Dotyczy on zarówno spraw podstawowych (ustalenie rozkładu dnia współmałżonka, sprawdzenie czy mówi w tej kwestii prawdę) po bardziej szczegółowe (sporządzenie listy kontaktów towarzyskich, wyśledzenie ewentualnych dowodów zdrady). Detektyw nie tylko przygotowuje Klientowi szczegółowy raport ze swojej pracy, ale może być także świadkiem w ewentualnym procesie sądowym. Warto tu zaznaczyć, że wszelkie zebrane informacje przez detektywów naszej agencji mogą posłużyć jako dowód w sądzie (zbieramy je zgodnie z prawem i z dbałością o ich rzetelność).

Posiadając stosowne doświadczenie w tej materii, wiemy jak delikatną sprawą jest zdobywanie dowodów niewierności. Pracujemy profesjonalnie i z poszanowaniem zasad etyki. Nie chcemy dążyć do rozpadu małżeństwa, a jedynie odpowiedzieć na potrzeby Klienta. Na usługę sprawdzenia wierności decydują się najczęściej kobiety chcące sprawdzić swoich małżonków (na przykład podczas ich dłuższej nieobecności w domu), ale zdarzają się także zlecenia od mężczyzn lub od rodziców, którzy chcą dowiedzieć się, czy ich nieletnie dziecko nie przebywa w złym towarzyskie i nie podejmuje ryzykownych zachowań seksualnych.

Specjalistyczne badania

Praca przy sprawdzaniu wierności, wbrew temu co można by sądzić, jest w dużej mierze pracą detektywistyczną. Sprawdza się czyjeś reakcje, zachowania i skłonności. Nie tyle chodzi o prowokację (staramy się działać zgodnie z wszelkimi normami etycznymi), a uzyskanie prawdy o drugiej osobie, z którą na przykład pragniemy się związać, ale która przed nami coś ukrywa.

Zobacz cennik

Wykrywanie Zdrad Warszawa – Prywatny Detektyw