Zdrada
Detektyw Warszawa Zdrady

Pozyskiwanie dowodów niewierności jest szczególnie istotne w przypadku sprawy rozwodowej, gdzie uznaje się jednego ze współmałżonków za winnego rozkładu małżeństwa. Takie orzeczenie winy ma wpływ na ewentualnie zasądzone alimenty („winny” małżonek może mieć zarządzone alimenty zarówno na dzieci, jak i współmałżonka).

Dowody zdrady małżeńskiej

Podczas swojej pracy detektyw zbiera informacje nie tylko dotyczące ewentualnej niewierności małżonka. Może on także poświadczać w sprawach związanych z unikaniem przez niego podejmowania pracy i łożenia na rzecz rodziny, nie uczestniczenia w życiu rodzinnym. Może także potwierdzić jego skłonność do przemocy oraz zdrady (rozumianej nie tylko jako romans, ale również porzucenie – spędzanie czasu z inną osobą).

Dowody zdrady w sądzie

Zdrada okazuje się jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów. Nic więc dziwnego, że przypuszczając ją, małżonkowie decydują się na wynajęcie prywatnego detektywa, który w sposób dyskretny i profesjonalny sprawdzi ich podejrzenia i ewentualnie zbierze dowody niewierności. Jest to zasadne nawet w przypadku, gdy ostatecznie nie zdecydujemy się na wykorzystanie zgromadzonych materiałów w sądzie. Zapewniamy, że nasi detektywi mają obowiązek zachowania pełnej tajemnicy na temat zdobytych informacji i udostępniają je jedynie Klientom.

Wątpliwości dotyczące etycznych aspektów pracy detektywa

Sprawy dotyczące niewierności i ewentualnego zbierania informacji będących później przyczyną rozwodu nasuwają pytanie o moralne aspekty tego typu zajęcia. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że profesjonalnie wykonana praca detektywów ogranicza się przecież do zbierania dowodów, a nie ich interpretacji. Ważne także jest to, że detektyw na każdym etapie swojej pracy działa w zgodzie z prawem oraz z poszanowaniem zasad etyki (nielegalne dowody nie są zresztą brane pod uwagę podczas procesu sądowego) i ma całą paletę możliwości: może wykonać rzetelny wywiad środowiskowy, obserwować zachowanie jednego z małżonków, sprawdzać gdzie przebywa i czy mówi prawdę.

Zobacz cennik