Porwania

Porwanie jest przestępstwem polegającym na pozbawieniu człowieka wolności lub zmuszeniem go do zmiany miejsca pobytu. Szczególną formą porwania jest uprowadzenie – dotyczy ono osoby małoletniej lub takiej, która nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie (z powodu wieku, choroby, upośledzenia lub innego ograniczenia). W przypadku uprowadzenia mówimy o zabraniu danej osoby spod nadzoru osoby za nią odpowiedzialnej bez jej zgody i wiedzy. Sprawcami uprowadzenia są najczęściej rodzice którym ograniczono lub odebrano prawa rodzicielskie lub którzy z innych powodów, bez zgody drugiego rodzica, zabrali dziecko spod jego opieki. Nasze biuro detektywistyczne świadczy pomoc w wypadku porwania dla okupu lub uprowadzenia, a także w przypadku czyjegoś zaginięcia.

Porwania rodzicielskie

Porwania rodzicielskie to ostatnio coraz częstszym problem. W wyniku takich działań, jedno z rodziców nie tylko traci kontakt z dzieckiem, ale w ogóle nie wie co się z nim dzieje. Zostaje ono uprowadzone przez rodzica, który po utracie praw rodzicielskich decyduje się na ucieczkę z dzieckiem, bardzo często poza granice naszego kraju. Usługi detektywistyczne świadczone przez naszą firmę zwiększają szansę Klienta na szybkie odzyskanie dziecka.

Uprowadzenie a praca detektywa

W wypadku uprowadzenia lub porwania należy działać szybko, by jak najprędzej odszukać trop dziecka (zebrane dane mogą także później przysłużyć się policji bądź stanowić materiał dowodowy w sprawie sądowej). Warto przy tym wiedzieć, że jeśli rodzic, który dokonał uprowadzenia, nie został pozbawiony praw rodzicielskich, to jego działanie nie jest nawet przestępstwem. To pozostawia rodzica niemal bezradnym, bo pozbawionym pomocy ze strony organów ścigania. Wtedy tym bardziej konieczna jest pomoc prywatnych detektywów.

Pomoc detektywa przy porwaniach

W przypadku porwania, szanse na odnalezienie są tym większe im szybciej zabierzemy się za zbieranie informacji. Dobry detektyw jednak nie tylko potrafi skutecznie działać w takich przypadkach, ale także działa zgodnie z prawem. Oznacza to także, że zawsze ostrożnie podchodzi do każdego zlecenia i bada sprawę. My w naszej agencji detektywistycznej potrafimy pracować w sytuacjach stresowych, a do zadań wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt ułatwiający zbieranie dowodów.

Zobacz cennik