Uzyskiwanie informacji dotyczącej sytuacji prawnej, finansowej, ekonomicznej przedsiębiorstw

Oferowane przez nas usługi detektywistyczne z zakresu wywiadu gospodarczego są bardzo szerokie. Pracujemy dla naszych Klientów starając się pomóc im w prowadzeniu firmy. Sprawdzamy kontrahentów, uczulamy na prowadzone najczęściej nieuczciwe praktyki i ułatwiamy ochronę przed nimi. Ścigamy także dłużników i negocjujemy z tymi, którzy starają się utrzymać pozory niewypłacalności. Mając do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt i stosując wszelkie możliwe w granicach prawa sposoby, działamy w pełni skutecznie, dzięki czemu zyskujemy wiernych Klientów, którzy wiedzą, że współpraca z nami pozwala im pewniej prowadzić swoje przedsiębiorstwa.

Weryfikacja firm

Prowadzony przez nasze biuro detektywistyczne wywiad gospodarczy ma na celu pozyskanie jak najpełniejszych i oczywiście w stu procentach wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej i prawnej danego przedsiębiorstwa. Zlecany nam wywiad dotyczy też często prześwietlenia kadr jakiegoś przedsiębiorstwa lub sprawdzenie jego wypłacalności i uczciwości. Zebrane dane pozwalają firmom na oszacowanie ryzyka związanego z podjęciem biznesowej współpracy. A wobec ogromnego zagrożenia prowadzenia nieuczciwych interesów wynajęcie w tym celu detektywa z pewnością zminimalizuje, a nawet wykluczy ewentualne straty poniesione z powodu uwikłania się we współpracę z niegodnym zaufania partnerem.

Ustalenie sytuacji przedsiębiorstw

Zadaniem naszego biura detektywistycznego jest bardzo często ustalenie faktycznej sytuacji finansowej czy prawnej wskazanej firmy. Prowadzimy w tym celu obserwacje i wywiad środowiskowy. Zbieramy dane na temat historii transakcji przeprowadzanych przez daną firmę, sprawdzamy, czy jest wiarygodna i czy dysponuje deklarowanymi przez siebie funduszami. Sprawdzamy powiązania osób kierujących firmą i ich sytuację ekonomiczną. Ustalamy także, czy i dlaczego dana firma przeszła jakieś przekształcenia. Ułatwiamy przedsiębiorcom zdobycie informacji nie tylko o potencjalnych partnerach, ale także konkurencji.

Raport z pracy detektywistycznej

Na koniec naszej pracy przy każdym zleceniu przedstawiamy Klientowi dokładny i rzetelny raport dotyczących odpowiedzi na sformułowane wcześniej przez niego pytania. Na jego prośbę możemy też przygotować na podstawie zdobytych informacji i naszej wiedzy wiarygodne rekomendacje. Ważne także, że wszystkie działania prowadzimy zgodnie z prawem, niezależnie od tego, czy tylko zbieramy informacje, czy może pracujemy mając na celu odzyskanie przez naszego Klienta długów.

Zobacz cennik