Jak odnaleźć świadka wypadku, którego byłeś ofiarą?

Wypadki chodzą po ludziach – banalność tego stwierdzenia w żaden sposób nie czyni go mniej prawdziwym. Stłuczka na parkingu lub drobna kolizja wiążą się zazwyczaj jedynie z pomniejszymi naprawami i relatywnie niedużymi wydatkami. Problem ten staje się o wiele poważniejszy w sytuacjach, w których dochodzi do rzeczywistego zagrożenia zdrowia lub życia. Doświadczyłeś wypadku, w którym służby napotkały na problem z ustaleniem sprawcy? Zapoznaj się z naszymi sugestiami na temat poszukiwania świadków, którzy pomogą Ci w doprowadzeniu sprawy do sądu i uzyskania należnego Ci odszkodowania.

Poszukiwanie świadków wypadku bądź kolizji – od czego zacząć?

Komplikacje, związane z ustaleniem wszystkich szczegółów wypadku, różnią się w zależności od jego miejsca. Szanse na uzyskanie informacji rosną, gdy kolizja bądź potrącenie miało miejsce w centrum miasta bądź na ulicy o dużym natężeniu ruchu. Nagrania, niezbędne do ustalenia świadków wypadku (dostarczające również bezcennego materiału dowodowego), mogą pochodzić m.in. z:

  • rejestratorów ruchu,
  • monitoringu miejskiego,
  • monitoringu sklepów bądź stacji benzynowych.

Mimo nieustannie rosnącej popularności rejestratorów ruchu, ich przydatność może być poważnie ograniczona. Należy pamiętać, że charakteryzują się one relatywnie niskim kątem nagrywanego obrazu. W przypadku kolizji, w której sprawdza uszkodził tył bądź bok pojazdu, obraz z z perspektywy kierowcy nie będzie szczególnie przydatny. 

Wiele działań, związanych z poszukiwaniem świadków wypadku samochodowego, poszkodowany może przeprowadzić samodzielnie. Zawsze istnieje szansa na dostrzeżenie kolizji przez okolicznych mieszkańców bądź pracowników pobliskich sklepów. Samą stłuczkę (lub pojazd sprawcy) mogli dostrzec także przejeżdżający nieopodal kierowcy. Przesłuchanie naocznych świadków jest jednak łatwiejszą połową zbierania dowodów. O wiele większym problemem jest uzyskanie niezbędnych nagrań z okolicznych monitoringów. Proces ten wymaga znajomości przepisów oraz zagadnień, związanych z ochroną danych osobowych. 

Dlaczego ustalenie świadków wypadku bywa skomplikowane?

W ustaleniu okoliczności wypadku kluczową pomocą jest monitoring wizyjny. Należy jednak pamiętać, że instalacje te przetwarzają dane osobowe – w tym przypadku jest nim sam wizerunek. Interpretację tę potwierdza samo brzmienie przepisów RODO, zgodnie z którymi za dane osobowe uznaje się informacje na temat osoby fizycznej, której tożsamość można zidentyfikować

Znając reguły, jakim podlega przechowywanie zapisów z kamer, istnieje możliwość złożenia wniosku o dostęp do nagrań z kamer monitoringu. Powinno być ono zaadresowane do administratora danych. Należy jednak pamiętać, iż proceder ten związany jest również z ryzykiem rozpowszechnienia wizerunku osób trzecich bez ich zgody. W świetle obowiązującego obecnie prawa jest to działanie niezgodne z przepisami.

Warto pamiętać również, że pracodawca może przetwarzać zebrane materiały przez okres do trzech miesięcy. Czas ten wydłuża się jeśli nagranie zostanie zabezpieczone jako dowód w postępowaniu. W takiej sytuacji termin ten przedłuża się do zakończenia postępowania i wygłoszenia prawomocnego wyroku.

Jak może pomóc Ci sprawdzona agencja detektywistyczna?

Na skuteczne działanie detektywów oraz służb mundurowych wpływ ma bardzo duża ilość czynników. Zebranie niepodważalnego materiału dowodowego nierzadko wiąże się z licznymi godzinami pracy na wielu płaszczyznach. Uzyskany materiał musi być także poddany ocenie prawnika, którego zadaniem jest opracowanie wraz z Klientem odpowiedniej strategii prowadzenia sprawy sądowej.

Zaufaj doświadczeniu agencji detektywistycznej. Od wielu lat pomagamy swoim Klientom w rozwiązywaniu licznych, kompleksowych śledztw. Osoby, które decydują się zawierzyć nam rozwiązanie swoich kłopotów, mogą liczyć na pełne wsparcie zespołu detektywów i specjalistów. Agencja DetektywiPL zapewnia pełen profesjonalizm zarówno na etapie śledztwa, jak i wykorzystania zebranych materiałów – nasi śledczy zamykają dochodzenie raportem podsumowującym, mogą również stanąć w charakterze świadków. Pomożemy Ci w uzyskaniu sprawiedliwego werdyktu i należnego odszkodowania.