Jak udowodnić zdradę

jak udowodnić zdradę

Zdrada małżeńska to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadów małżeństw, zazwyczaj przesądzająca o orzeczeniu rozwodu o winie. Właśnie z tego powodu, ustalenie wierności współmałżonka to jedno z najczęściej zlecanych zadań, z jakimi spotykają się pracownicy agencji detektywistycznej. Na czym polega praca wykwalifikowanych detektywów przy tego rodzaju sprawach?

Zdobycie niepodważalnych dowodów na zdradę małżonka odgrywa zwykle kluczową rolę w orzecznictwie sprawy rozwodowej. Niewierny małżonek zostaje wówczas obarczony winą za rozpad małżeństwa, co może skutkować nałożeniem alimentów nie tylko na dzieci, lecz również na partnera. Wyrok tego rodzaju pełni rolę finansowego zadośćuczynienia, które mieści się pomiędzy stanem niedostatku a zrównaniem stopy życiowej obojga małżonków. Zazwyczaj kwota ta oscyluje wokół kilkuset złotych miesięcznie, przyznanych na okres pięciu lat, za wyjątkiem sytuacji, w której pokrzywdzony małżonek wstępuje w nowy związek małżeński.

Jak udowodnić zdradę męża/żony

O ile zdrada małżeńska nierzadko jest główną osią szeroko zakrojonych działań agencji detektywistycznej, doświadczony śledczy może dostarczyć i udokumentować swojemu zleceniodawcy o wiele więcej informacji. W zależności od specyfiki prowadzonej sprawy, detektyw może wykazać iż małżonek Klienta:

 • celowo unika podjęcia pracy i łożenia na dobrobyt rodziny,
 • nie uczestniczy w życiu rodzinnym (lub dopuścił się tzw. porzucenia),
 • posiada skłonność do przemocy.

Wśród czynności, jakie może podjąć agencja detektywistyczna, wynajęta do zbadania zdrady małżeńskiej, wyróżnić należy m.in.:

 • obserwację małżonka,
 • sprawdzenie czy małżonek nie przebywa aktualnie w nieformalnym związku,
 • ustalanie tożsamości ewentualnych świadków, mogących rzucić nowe światło na toczącą się sprawę,
 • ustalenie personaliów kochanka/kochanki, łącznie z informacjami na temat miejsca zamieszkania oraz pracy (w przypadku potwierdzenia zdrady).

Możliwości w zakresie ustalenia przez agencję detektywistyczną informacji na temat kochanka lub kochanki małżonka jest bardzo wiele. Prócz standardowych informacji na temat tożsamości tej osoby, szczegółowy wywiad środowiskowy zaowocuje uzyskaniem dodatkowych, nierzadko kluczowych informacji. Wśród działań operacyjnych, na które może zdecydować się Klient, znajdują się m.in.:

 • obserwacji wskazanych osób z otoczenia małżonka,
 • ujawnianie majątku podejrzanej osoby,
 • stworzenie sieci kontaktów kochanki/kochanka,
 • wywiad osobisty na temat kochanki/kochanka w miejscu pracy bądź zamieszkania

Jak udowodnić zdradę w sądzie

Jednym z najczęściej poddawanym w wątpliwość aspektów pracy prywatnego detektywa, jest kwestia legalności jego pracy i zakres możliwości prawnego wykorzystania zebranych dowodów. Należy jednak pamiętać, że praca zespołu śledczych ogranicza się jedynie do zebrania materiału, nie wkraczając w sferę domysłów i interpretacji.

Korzystając z usług licencjonowanej i doświadczonej agencji detektywistycznej mamy pewność, że otrzymane informacje zostały zdobyte zgodnie z obowiązującym prawem i poszanowaniem przyjętych zasad etyki. Aspekt ten jest szczególnie istotny ze względu na fakt, iż polskie prawo nie dopuszcza do procesu sądowego dowodów zdobytych drogą nielegalną, których wiarygodność można podważyć. Informacje dostarczane przez naszych śledczych są uzyskiwane wyłącznie przy użyciu dozwolonych metod, a ich autentyczność będzie niepodważalna.

Poufność wyników śledztwa

Niezależnie od decyzji Klienta odnośnie wykorzystania uzyskanego materiału dowodowego, wszystkie zdobyte w toku śledztwa informacje są udostępniane jedynie Klientom. Pracownicy agencji detektywistycznej są zobligowani do zachowania w całkowitej tajemnicy wyników śledztwa, gwarantując ich poufność.

Życie po zdradzie

Jeśli zdrada małżeńska zostanie jednoznacznie udowodniona, nasi Klienci nie zostaną pozostawieni sami sobie. Nasza agencja detektywistyczna posiada doświadczone i kompetentne zaplecze psychologiczne, które pomoże Klientom w komfortowym przebyciu przez ten trudny okres.

Całość prac w ramach zawartej umowy oparta jest o treść Ustawy o usługach detektywistycznych w zakresie ustalonym na pisemnej umowie sporządzonej wraz z Klientem. Zakończenie śledztwa wiąże się z otrzymaniem niezbędnej dokumentacji, sprawozdania i ustalonego materiału dowodowego. Zdrada małżeńska to problem, który należy potraktować z odpowiednim taktem i dyskrecją. Zaufaj profesjonalistom, którzy jednoznacznie zweryfikują Twoje obawy i pomogą w zaplanowaniu kolejnych kroków.