Jak zweryfikować wiarygodność zwolnienia lekarskiego pracownika?

Fundamentem każdego rzetelnego i wiarygodnego przedsiębiorstwa jest element ludzki. Jednymi z najważniejszych zalet, cenionych zarówno wśród kadry kierowniczej, jak i pracowników niższego szczebla, jest lojalność i wiarygodność. Samodzielne zweryfikowanie tych cech nie jest łatwe, zwłaszcza w przypadku świeżo zatrudnionych kandydatów. Pracodawca, który podejrzewa swoich podwładnych o nieuczciwe praktyki, ma bardzo wąskie pole do (legalnego) manewru – właśnie w takich sytuacjach warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej agencji detektywistycznej.

Czy Twój pracownik otrzymał niezasłużone zwolnienie lekarskie?

Z pewnością niejednemu pracodawcy zdarzyła się sytuacja, w której nieuskarżający się na stan zdrowia pracownik z dnia na dzień przedstawia swojemu przełożonemu długoterminowe zwolnienie lekarskie. Rzecz jasna, sytuacja taka nie musi równać się próbie oszustwa. Być może zaszła konieczność kilkudniowego pobytu w szpitalu lub doszło do urazu, który wyklucza go na jakiś czas z możliwości pełnienia swoich obowiązków. Istnieją jednak symptomy, które mogą wskazywać, iż przedstawione zwolnienie jest częścią zaplanowanej, długofalowej i niezgodnej z prawem strategii.

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim jest zalecana szczególnie w przypadku:

  • odmowy udzielenia urlopu w żądanym terminie (podwładny mógł już zaplanować wyjazd, z którego nie miał zamiaru zrezygnować),
  • przedłużającego się konfliktu z przełożonym (zwolnienie lekarskie przeznaczone na poszukiwanie nowej pracy)
  • podejrzenia pracownika odnośnie planowanego zwolnienia,
  • otrzymania zwolnienia lekarskiego przez pracownika w trakcie okresu wypowiedzenia (skrócenie rzeczywistego czasu pracy dla obecnego pracodawcy).

Weryfikacja zasadności przekazanego przez podwładnego zwolnienia lekarskiego może odbyć się w sposób całkowicie jawny (np. przy pomocy wizytacji kontrolnej z miejsca pracy bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Nietrudno jednak wyobrazić sobie, że sytuacja taka może mieć bardzo negatywny wpływ na morale pracownika, który potraktuje taki proceder jako wyraźny brak zaufania. To właśnie w takich, szczególnie wrażliwych przypadkach, nieoceniona może być pomoc wykwalifikowanych śledczych.

Jak może Ci pomóc prywatny detektyw?

Zadaniem doświadczonego specjalisty agencji detektywistycznej jest przeprowadzenie pełnego, kompleksowego dochodzenia, toczonego zgodnie z obowiązującą literą prawa i etyką zawodową. Ustalany z Klientem zakres planowanych działań może obejmować czynności, takie jak:

  • wielotorowy wywiad środowiskowy,
  • bezpośrednia obserwacja podejrzanego pracownika,
  • prześwietlenie przebiegu zawodowej kariery podwładnego.

Twoje przypuszczenia się potwierdziły – co dalej?

W niektórych przypadkach, praca agencji detektywistycznej nie kończy się w momencie udowodnienia winy przełożonego. Jeśli istnieją ku temu przesłanki, zespół specjalistów powinien poświęcić podejrzanemu szczególną uwagę i podjąć działania, mające ustalić szczegóły na temat motywu uzyskania niesłusznego zwolnienia lekarskiego.

Działania tego typu mogą wydawać się ostatecznością, z pewnością warto jednak upewnić się, że nie masz do czynienia ze szpiegostwem gospodarczym bądź nielojalnym pracownikiem. Pamiętaj, iż praca doświadczonego zespołu śledczych ma za zadanie dostarczyć Ci niezbitych i legalnych dowodów, które będą stanowiły potężny oręż w ewentualnej batalii sądowej.

Zaufaj doświadczeniu ekspertów

Stara, sprawdzona maksyma głosi, że lepiej zapobiegać niż leczyć – jeśli nagłe zwolnienie lekarskie Twojego pracownika budzi Twoje wątpliwości, zaufaj swojemu przeczuciu i zleć kompleksowe działania doświadczonemu zespołowi ekspertów. Ich zadaniem jest dostarczenie wszelkich dostępnych dowodów przewinienia bądź niewinności Twojego podwładnego.

Agencja Detektywi PL przy każdym zleceniu dokłada wszelkich starań, aby wyniki przeprowadzonego śledztwa zostały poparte rzetelną i szczegółową dokumentacją. W przypadku zaistnienia konieczności skierowania sprawy do sądu, śledczy mogą zostać powołani przez Klienta w charakterze świadka. Postaw na najlepszych specjalistów z wieloletnim stażem!