Kradzieże w pracy (program kontroli pracowników)

Biura detektywistyczne oferują często pomoc w zakresie wsparcia pracodawców w prowadzeniu wewnętrznej kontroli w firmie. Niestety z doświadczenia wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest narażone na straty, jeśli nie zadba dostatecznie o swoje interesy. Pracownicy firm detektywistycznych zaś mogą, na zlecenie firm, stać na straży owych interesów.

Kradzież w pracy – co zrobić?

Aktualne przepisy prawa stanowią, że ewentualna kontrola pracowników przez pracodawcę musi być zawsze stosowana proporcjonalnie do zaistniałych potrzeb i być prowadzona z zachowaniem jego prawa do prywatności. Pomoc detektywistyczna w tym zakresie jest szczególnie cenna, gdy zachodzi poważne podejrzenie kradzieży lub szpiegostwa gospodarczego. Pracodawca ma prawo do zabezpieczenia swojego majątku i interesów, ale musi działać zgodnie z przepisami. Warto więc skorzystać z pomocy specjalistów z dziedziny obserwacji, czyli prywatnych detektywów, którzy te przepisy znają, ale którzy też potrafią działać skutecznie.

Kontrola pracowników – pomoc detektywistyczna

Najważniejsza w prowadzeniu działań detektywistycznych na rzecz firm i przedsiębiorstw jest owocna praca na rzecz zabezpieczenia wszelkich interesów Klienta z zachowaniem maksimum poufności. Usługi detektywistyczne mogą polegać na obserwacji i zbieraniu danych oraz pomocy w zainstalowaniu w firmie odpowiednich sprzętów umożliwiających prowadzenie kontroli nad pracownikami. Pracodawca ma także w wyjątkowych sytuacjach prawo do przeszukania pracownika, szczególnie jeśli zachodzi poważne przypuszczenie, co do możliwości dokonania przez niego kradzieży. Kontrola może także dotyczyć takich aspektów jak faktyczny czas pracy podczas przebywania w terenie lub wykorzystywania służbowego sprzętu (telefon, komputer) do celów prywatnych.

Nowoczesne możliwości kontroli

Coraz częściej firmy chcąc zabezpieczyć się przed nieuczciwymi pracownikami sięgają po nowoczesne technologie, które umożliwia im – szanując prawo pracownika do prywatności – zabezpieczyć woje własne interesy. Obecnie kontrolę pracowników można prowadzić między innymi poprzez ich monitoring, rejestrację rozmów i system podglądu monitorów pracowniczych. Monitoring może być permanentny lub sporadyczny, zależnie od rodzaju przedsiębiorstwa i ewentualnych kłopotów, z którymi się styka. W każdym jednak wypadku musimy jednak pamiętać o pracy w granicach prawa, a to wskazuje na konieczność informowania pracowników o kontroli i jej rzetelnego uzasadnienia.

Zobacz cennik