“Ktoś mnie śledzi?” jak sprawdzić, czy jesteś obserwowany

kontrobserwacja

Czy jestem śledzony, czy ktoś mnie obserwuje lub podsłuchuje? Jeśli kiedykolwiek zadawałeś sobie takie pytania i obawiasz się utraty cennych, poufnych informacji, być może odpowiedzią, której szukasz, jest usługa kontrobserwacji.

Tajemniczo brzmiąca kontrobserwacja to nic innego, jak jedna z usług oferowanych przez detektywów. Obejmuje ona działania i techniki operacyjne służące określeniu, czy dana osoba jest obserwowana. Tak zwana „wroga obserwacja”, może być stosowana np. w celach przestępczych i wówczas służy do poznania stosowanych zabezpieczeń, zwyczajów, planu dnia. Bywa też, że jej celem padają firmy. Ich obserwację, w celu poznania planów, strategii, kontrahentów czy tajnych receptur, zleca najczęściej nieuczciwa konkurencja. Inwigilacja prowadzona może być również na życzenie podejrzliwego partnera lub osoby planującej porwanie.

Obserwowany obiekt bywa śledzony, a często także podsłuchiwany, nagrywany czy lokalizowany za pomocą zaawansowanych technologicznie, trudnych do wykrycia urządzeń. W wyniku tych działań obserwowanemu grozi utrata majątku, dobrego imienia, zdrowia, a nawet życia.

Wykrywanie podsłuchów i kamer

Podsłuch jako metoda pozyskiwania informacji jest nielegalny, niezależnie od tego, czy wykonuje go osoba prywatna, czy firma. Prawo do jego stosowania mają jedynie służby specjalne w uzasadnionych, szczególnych przypadkach. Powszechna dostępność urządzeń do podsłuchu (najprostsze można kupić nawet za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych) oraz dyktafonów, sprawiła jednak, że używa ich coraz więcej osób. Podobnie jest z kamerami – obecnie niemal każdy może nabyć mikro-kamerę, którą da się ukryć w dowolnym pomieszczeniu. Osoby, które podejrzewają, że są w jakiś sposób nagrywane lub podsłuchiwane, mogą skorzystać z usług detektywistycznych. Kontrobserwacja obejmuje między innymi dokładne sprawdzanie domów, mieszkań, biur, a także samochodów pod kątem obecności urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

Jak odkryć lokalizator GPS?

Choć system GPS kojarzy się przede wszystkim z udogodnieniem w postaci nawigacji drogowej czy kontroli firmowej floty pojazdów, bywa on używany także w sposób, który narusza prywatność. Za pomocą lokalizatorów GPS da się łatwo śledzić drogę i położenie pojazdu, maszyny, przesyłki czy telefonu, a wraz z nimi – człowieka. Wiele z tych urządzeń ma niewielkie rozmiary i własne źródło zasilania, dzięki czemu pracują niezauważone przez długi czas. Podobnie jak w przypadku podsłuchów, lokalizowanie ludzi jest nielegalne, przepisy dopuszczają je tylko w ściśle określonych przypadkach. Wykrywanie lokalizatorów nie należy do najłatwiejszych zadań – wymaga odpowiedniego miejsca, urządzeń i technicznej wiedzy, dlatego to zadanie warto powierzyć specjalistom.

Ochrona osób śledzonych i przeciwdziałanie inwigilacji

Odkrycie faktu bycia obserwowanym znacznie narusza poczucie bezpieczeństwa i intymności. W celu jego przywrócenia, klienci zlecający kontrobserwację są dyskretnie lub jawnie chronieni, a w razie potrzeby – podstawia się podobne do nich osoby, by zmylić trop.

Wydawać by się mogło, że inwigilacji podlegają jedynie znane lub bogate osoby. Niestety, nasze doświadczenie pokazuje, że dotyczy ona również osób prywatnych, zwykłych ludzi. Stąd też coraz większe zapotrzebowanie na usługę kontrobserwacji. W jej ramach można oczekiwać nie tylko wykrycia czy i z jakiego powodu jest się obserwowanym, ochrony, ale również wyeliminowania wrogiej obserwacji i przeprowadzenia działań, które uniemożliwią lub przynajmniej utrudnią jej prowadzenie w przyszłości.