Kradzieże w pracy (program kontroli pracowników)

Biura detektywistyczne oferują często pomoc w zakresie wsparcia pracodawców w prowadzeniu wewnętrznej kontroli w firmie. Niestety z doświadczenia wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest narażone na straty, jeśli nie zadba dostatecznie o swoje interesy. Pracownicy firm detektywistycznych zaś mogą, na zlecenie firm, stać na straży owych interesów.

Kontrola pracowników

Aktualne przepisy prawa stanowią, że ewentualna kontrola pracowników przez pracodawcę musi być zawsze stosowana proporcjonalnie do zaistniałych potrzeb i być prowadzona z zachowaniem jego prawa do prywatności. Pomoc detektywistyczna w tym zakresie jest szczególnie cenna, gdy zachodzi poważne podejrzenie kradzieży lub szpiegostwa gospodarczego. Pracodawca ma prawo do zabezpieczenia swojego majątku i interesów, ale musi działać zgodnie z przepisami. Warto więc skorzystać z pomocy specjalistów z dziedziny obserwacji, czyli prywatnych detektywów, którzy te przepisy znają, ale którzy też potrafią działać skutecznie.

Pomoc detektywistyczna

Najważniejsza w prowadzeniu działań detektywistycznych na rzecz firm i przedsiębiorstw jest owocna praca na rzecz zabezpieczenia wszelkich interesów Klienta z zachowaniem maksimum poufności. Usługi detektywistyczne mogą polegać na obserwacji i zbieraniu danych oraz pomocy w zainstalowaniu w firmie odpowiednich sprzętów umożliwiających prowadzenie kontroli nad pracownikami. Pracodawca ma także w wyjątkowych sytuacjach prawo do przeszukania pracownika, szczególnie jeśli zachodzi poważne przypuszczenie, co do możliwości dokonania przez niego kradzieży. Kontrola może także dotyczyć takich aspektów jak faktyczny czas pracy podczas przebywania w terenie lub wykorzystywania służbowego sprzętu (telefon, komputer) do celów prywatnych.

Nowoczesne możliwości kontroli

Coraz częściej firmy chcąc zabezpieczyć się przed nieuczciwymi pracownikami sięgają po nowoczesne technologie, które umożliwia im – szanując prawo pracownika do prywatności – zabezpieczyć woje własne interesy. Obecnie kontrolę pracowników można prowadzić między innymi poprzez ich monitoring, rejestrację rozmów i system podglądu monitorów pracowniczych. Monitoring może być permanentny lub sporadyczny, zależnie od rodzaju przedsiębiorstwa i ewentualnych kłopotów, z którymi się styka. W każdym jednak wypadku musimy jednak pamiętać o pracy w granicach prawa, a to wskazuje na konieczność informowania pracowników o kontroli i jej rzetelnego uzasadnienia.Zobacz cennik