Pomoc ofiarom przemocy - obdukcja i inne formalności, doradztwo

Przemoc domowa jest definiowana jako zachowanie wykorzystujące mechanizm kontroli. Może nią być więc zarówno przemoc fizyczna, jak i psychiczna, emocjonalna lub finansowa. Może dotykać nas ze strony partnera (również byłego), ale także innego domownika, członka rodziny, kogoś bliskiego. Ofiary przemocy, szczególnie przemocy w rodzinie, mogą skorzystać z pomocy detektywa. Jest ona tym bardziej potrzebna i cenna, że ofiary takie są często przez swojego oprawcę izolowane. Bez pomocy z zewnątrz, i to najlepiej osoby, która zna schemat przemocy domowej, można nigdy nie uwolnić się z tej sytuacji. Osoba od lat maltretowana psychicznie nie tyko nie ma odwagi i sił na poczynienie kroków w celu zmiany swojej sytuacji, ale zwyczajnie się boi i nie wierzy, że taka zmiana jest w ogóle możliwa.

Izolacja i zastraszenie

Jak wspomnieliśmy, częstym problemem osób stykających się z przemocą domową jest izolacja, która uniemożliwia im wydostanie się z trudnej sytuacji, a czasem nawet sprawia, że owo wydostanie się jest niemożliwe. Ponieważ jej elementem jest zastraszanie, ofiary nie tylko boją się przeciwstawić oprawcy, ale także nie czynią tego z obawy o swoich bliskich (najczęściej dzieci). Dodatkowo utrudnia sprawę zwykły wstyd, który nie pozwala osobie poszkodowanej przyznać się do swej sytuacji nawet najbliższym. Czasem to właśnie prywatny detektyw jest tą osobą, której łatwiej – jako osobie obcej i nie oceniającej – się zwierzyć. Tym bardziej, że będzie ona skupiona na udzieleniu fachowej pomocy.

Pomoc ofierze przemocy domowej

Oczywiście ofiara przemocy domowej wymaga przede wszystkim pomocy terapeuty, jednak dobrze przygotowany pracownik biura detektywistycznego może być tym, który skieruje sprawę na właściwe tory. Pokaże ofierze przemocy, jakie powinno być właściwe jej zachowanie i do kogo powinna udać się również po pomoc. Istnieje jeszcze jedna, być może najważniejsza kwestia. Przemoc domową bardzo trudno udowodnić i tu szczególnie pomocna może okazać się praca detektywa.

Udowodnienie przemocy domowej

Najlepszymi dowodami przemocy domowej są raporty policyjne oraz udokumentowane obdukcje (powinny być wykonane przez lekarza medycyny sądowej). Pomocny jest także wywiad, zebranie zeznań od bliskich ofiary. Najtrudniej jest uzyskać informacje dotyczące przemocy psychicznej, można jednak postarać się o zeznania świadków oraz zabezpieczyć maile i SMS-y lub wszelkiego typu nagrania, które mogą być dowodem na sposób traktowania danej osoby przez współmałżonka lub inną agresywną osobę z bliskiego otoczenia. Nasza firma świadczy pełne usługi detektywistyczne w zakresie zdobywania dowodów przemocy domowej.

Zobacz cennik