Porwanie rodzicielskie i problemy prawne z nim związane

Za porwanie rodzicielskie uznaje się sytuację, w której jedno z rodziców (bez aprobaty i wiedzy drugiego) zatrzymuje dziecko pod swoją opieką lub wyjeżdża z nim, uniemożliwiając kontakt partnera i dziecka. Najtrudniejszą przeszkodą, z jaką muszą zmierzyć się rodzice uprowadzonych dzieci, są przepisy. Wyegzekwowanie wyroku sądowego o odebraniu dziecka rodzicowi-porywaczowi jest niezwykle trudne. Dodatkowo, nie sposób pociągnąć do odpowiedzialności karnej rodzica, który legitymuje się pełną władzą rodzicielską. W takich właśnie sytuacjach zdesperowani rodzice sięgają po usługi prywatnych detektywów.

Porwanie rodzicielskie – co zrobić, gdy prawo zawodzi?

Główną przyczyną problemów, wywołanych przez porwanie rodzicielskie, jest zazwyczaj połączenie obowiązującego prawa i braku współpracy pomiędzy poszczególnymi organami państwowymi. Zagadnieniem tym zajmuje się m.in. Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Zgodnie z opracowanymi przez Fundację informacjami, postępowanie cywilne, wytaczane przez rodzica uprowadzonego dziecka, nie zawsze okazuje się skuteczne.

W postępowaniach cywilnych o porwanie rodzicielskie najczęstszym orzecznictwem jest postanowienie o odebraniu dziecka. Sąd określa wówczas stosowny termin, po którym za przymusowe odebranie dziecka odpowiedzialny jest kurator.

Tu jednak zaczynają się problemy. Kuratorzy często nie są w stanie wyegzekwować postanowień sądu. Rozwiązanie sprawy dodatkowo komplikuje Kodeks karny. Zgodnie z artykułem 211., rodzic mający pełną władzę rodzicielską nie może być sprawcą przestępstwa uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Sytuacja ta skutkuje szybkim umorzeniem postępowania.

Porwanie rodzicielskie okiem profesjonalnego detektywa

Poszukiwanie osoby zaginionej, niezależnie od okoliczności, jest zadaniem złożonym, wymagającym specjalistycznej wiedzy i ogromu doświadczenia. Szczególnie delikatne sprawy, takie jak porwanie rodzicielskie, wymagają również nieustannej pomocy psychologicznej dla rodzica.

W przypadku tego typu zdarzeń, agencje detektywistyczne mają do czynienia najczęściej z jednym z dwóch wariantów:

  • porwanie rodzicielskie dokonane po rozwodzie (najczęściej dokonywane przez osobę o ograniczonych bądź całkowicie odebranych prawach rodzicielskich),
  • porwanie rodzicielskie przez osobę z pełnią władzy rodzicielskiej (działanie niebędące łamaniem prawa).

Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której służby nie spieszą się z wdrożeniem odpowiednich procedur. Czas, który upływa na uruchomieniu organów ścigania, zawodowy detektyw może wykorzystać natychmiast. Każdy dzień zwłoki zmniejsza szansę na szybkie zamknięcie sprawy – dlatego tak ważne jest natychmiastowe podjęcie decyzji o działaniu.

Nie działaj samotnie

Porwanie rodzicielskie to niezwykle wrażliwy problem. Zdesperowany i emocjonalnie reagujący rodzic może podjąć wiele nieracjonalnych decyzji, które znacznie utrudnią szybkie i owocne zakończenie sprawy. Rozwiązanie sprawy tego kalibru wymaga opracowanego przez specjalistę planu oraz doświadczonych detektywów, których zadaniem jest jak najszybsze ustalenie właściwego tropu i podjęcie najlepszych na daną chwilę działań. W sprawach takich jak porwanie rodzicielskie, najważniejszym zasobem jest czas – nie trać go na ryzykowne próby samotnego działania.

Zakres zadań detektywa

O ile porwanie rodzicielskie różni się od innych uprowadzeń choćby znajomością tożsamości porywacza, znaczna część procedur pozostaje bez zmian. Do obowiązków zawodowego detektywa należy wówczas ustalenie m. in.:

  • jak największej liczby informacji na temat poszukiwanego rodzica,
  • kontaktów osobistych i zawodowych porywacza,
  • tożsamości osób, które mogły współdziałać w porwaniu,
  • potencjalnego planu działania porywacza (np. pomoc rodziny z zagranicy)
  • informacji i śladów z dnia porwania,
  • tożsamości świadków uprowadzenia.

Zaufaj profesjonalnym śledczym

Nasza agencja detektywistyczna traktuje wszystkie zlecenia z należytą powagą i kompleksowością. Zadaniem doświadczonego zespołu śledczych jest opracowanie szczegółowej i elastycznej strategii, dostosowanej do nowych poszlak i informacji, która poskutkuje szybkim i owocnym zakończeniem śledztwa.