Poszukiwania osób (zaginionych, świadków wypadku) i mienia

Poszukiwania osób i mienia to jedno z czołowych zadań każdego biura detektywistycznego. Dysponując odpowiednimi środkami możemy stosunkowo szybko, a – co szczególnie ważne – skutecznie doprowadzić do odnalezienia poszukiwanej osoby lub rzeczy. Podobnie jak w przypadku innego typu zleceń i tu podstawą pracy detektywa jest zbieranie informacji, które umiejętnie złożone i zinterpretowane pozwolą mu na efektywne działania na rzecz Klienta.

Odzyskiwanie mienia

Nasze biuro detektywistyczne działa w pełni profesjonalnie. Zajmujemy się odzyskiwaniem mienia, nie tylko od dłużników, ale także skradzionego lub zaginionego. A ponieważ dłużnicy często ukrywają swój majątek przed wierzycielami, to pomoc prywatnego detektywa jest szczególnie cenna i pozwala na odzyskanie mienia każdego rodzaju, nawet wtedy, gdy zawiodły inne środki dochodzenia swoich praw.

Poszukiwania osób zaginionych

Przyjmujemy zlecenia dotyczące poszukiwania osób zaginionych, ale także takich, z którymiś ktoś przed laty stracił kontakt. Mamy także do czynienia z porwaniami. W takim wypadku bardzo cenna okazuje się umiejętność zdobywania rzetelnych informacji, połączona jednakże z dyskrecją prowadzonych działań. Innym bardzo ważnym aspektem działań naszego biura detektywistycznego jest poszukiwanie świadków wypadków. Znalezienie ich znacznie ułatwia policji ustalenie faktycznego przebiegu zdarzeń i wskazanie ewentualnych winnych (niestety organy ścigania zostawiają często sprawę znalezienia świadków samym osobom zainteresowanym).

Profesjonalizm działania

Jako profesjonalne biuro detektywistyczne działamy często szybciej niż organy ścigania. One przystępują do pracy z pewnym opóźnieniem, my możemy natomiast od razu po przyjęciu zlecenia przejść do zbierania poszukiwanych informacji. A to może przyczynić się do szybszego, pomyślnego zakończenia sprawy. Chcąc w pełni usatysfakcjonować Klientów działamy nie tylko skutecznie, ale również z poszanowaniem wszelkich zasad etyki i prawa. Do każdego zlecenia tworzymy obszerną dokumentację i sporządzamy stosowne raporty.

Zobacz cennik