Poszukiwania

Nasza firma detektywistyczna przyjmuje wszelkiego rodzaju zlecenia, które mieszczą się w granicy prawa. Również te, gdy konieczne okazuje się ustalenie miejsca pobytu lub adresu czyjegoś zameldowania. Przyczyny są różne. Niekiedy chodzi o członka rodziny, z którym straciło się kontakt, w innym wypadku o kogoś, kto próbuje uniknąć spłaty długu lub alimentów. Zlecenia tego typu nie są łatwe ze względu na dość restrykcyjne w Polsce prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Jednak profesjonalne biura detektywistyczne dysponują odpowiednimi instrumentami i narzędziami, by takie obserwacje przeprowadzić w pełni profesjonalnie i co najważniejsze – skutecznie.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Ustalenie czyjegoś miejsca pobytu czy adresu zameldowania wiąże się często z koniecznością zebrania takich danych na potrzeby prowadzonego procesu sądowego. Niestety czasem działania administracji sądowej nie są wystarczające i nasi Klienci, chcąc działać skutecznie, postanawiają na własną rękę zdobyć pewne informacje. Wtedy właśnie zwracają się do nas – profesjonalnego biura detektywistycznego.

Miejsce pobytu dziecka przy ojcu/matce

Niestety czasem w sytuacji burzliwego rozwodu nie dochodzi między małżonkami do porozumienia w kwestii opieki nad dzieckiem. Sąd zarządza opiekę naprzemienną lub decyduje się na oddanie dziecka pod nadzór jednego z rodziców, ale nie ogranicza praw rodzicielskich drugiej strony. Zdarza się, że to rozstrzygnięcie nie zadowala żadnego z rodziców i z czasem utrudniają sobie oni wzajemnie kontakt z dzieckiem lub decydują się na zmianę miejsca zamieszkania i pojawia się problem związany z rozdzieleniem. W najostrzejszych przypadkach dochodzi do tzw. uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców. Tego typu sprawa zawsze jest trudna i wtedy pomocna może się okazać oferta agencji detektywistycznej.

Poszukiwania zaginionych członków rodziny

Czasem historie rodzinne są bardzo zawiłe. Nieraz po latach niewiedzy i niepewności chcemy odnaleźć naszego krewnego, z którym straciliśmy kontakt. Nasi Klienci zgłaszają się do nas także z bardziej pilnymi potrzebami (przykładem może być postępowanie spadkowe), które rodzą konieczność odnalezienia kogoś, z kim nasze drogi dawno się rozeszły. Z pomocą prywatnego detektywa odnajduje się także adoptowane i rozdzielone w dzieciństwie rodzeństwo.

Współpraca z organami ścigania

Niestety czasem nasz problem może dotyczyć dłużnika lub byłego małżonka, który unika płacenia alimentów i ukrywa nie tylko miejsce swojego zamieszkania, ale także źródło dochodów. W takim wypadku również współpracując z detektywami możemy przyspieszyć pracę organów ścigania. Z jeszcze trudniejszą sytuacją mamy do czynienia, gdy szukamy osoby zaginionej. Wszystkie działania są oczywiście prowadzone przez pracowników naszego biura detektywistycznego w pełni profesjonalnie i dyskretnie.

Zobacz cennik