Obserwacja potencjalnego kontrahenta

Weryfikacja kontrahentów prowadzona przez profesjonalne agencje detektywistyczne polega na sprawdzeniu wszelkich dostępnych dokumentów na temat prowadzonej przez nich działalności, prześwietlenia ich firmy, jej rentowności i sieci ich biznesowych partnerów. Dzięki stworzonej dokumentacji nasi Klienci mogą nie tylko zapoznać się, ale także zachować dla siebie wszelkie zebrane przez nas informacje. Cena takiej usługi, szczególnie w obliczu oczekiwanych zysków, jest stosunkowo niska i warta zapłaty.

Efekty prowadzonych obserwacji

Obserwacja kandydata na przyszłego kontrahenta ma na celu zdobycie maksymalnej ilość informacji na jego temat, sprawdzenie kwestii jego uczciwości, wypłacalności, intencji, czy dotychczasowych kontaktów zawodowych. Dzięki temu właścicielom firm łatwiej jest zatwierdzić decyzję, co do podjęcia (lub nie) z kimś współpracy. Opierają oni ją w tym wypadku nie na danych podanych bezpośrednio od kontrahenta, a na obiektywnych informacjach zebranych w profesjonalny sposób przez prywatnego detektywa.

Sposób wykorzystania informacji

Dane zdobyte podczas obserwacji przez prywatnego detektywa mogą stanowić podstawę podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji przez naszych Klientów, którzy zarządzają firmą. W efekcie prowadzonych obserwacji detektyw zabezpiecza dokumentację audio i video oraz dostarcza Klientowi bardzo szczegółowy raport zarówno dotyczący wszelkich zdobytych informacji, jak i sposobu ich pozyskania. W naszym biurze detektywistycznym zawsze działamy skutecznie, ale w granicach prawa i z poszanowaniem zasad dyskrecji. Umożliwia to nie tylko podejmowanie trafniejszych decyzji przez właściciela firmy, ale także ewentualne późniejsze powoływanie się na zebrane przez detektywa dane w sądzie.

Nieuczciwość kontrahentów

Usługi oferowane przez biura detektywistyczne są doskonałym sposobem na uniknięcie kłopotów związanych z podjęciem współpracy z nieuczciwym kontrahentem. Cześć informacji można wprawdzie zebrać samemu, ale jest to pracochłonne i nie daje pewności, co do ich kompleksowości. Tymczasem prywatny detektyw zbiera informacje w oparciu o najnowsze możliwości techniki oraz własne doświadczenie. Mogą one zarówno być danymi w będącymi dla naszych Klientów formą zabezpieczenia, jak i sposobem na podejmowanie właściwych decyzji na bardzo zmiennym i niepewnym rynku.

Zobacz cennik