Usługi detektywistyczne dla przedsiębiorstw – wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy kojarzy się przede wszystkim z usługami firm windykacyjnych czy nawet działalnością służb specjalnych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że do przeprowadzenia takiego wywiadu można zatrudnić również agencję detektywistyczną, a powodem wcale nie musi być dług lub przestępstwo.

Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego zlecane jest przede wszystkim przez przedsiębiorców, którzy chcą ocenić ryzyko współpracy z innym podmiotem, odzyskać należności czy zdobyć przewagę nad konkurencją. Uzyskane w ten sposób informacje pomagają im podejmować trafne decyzje biznesowe, unikać strat i maksymalizować zyski. Nie znaczy to jednak, że z usługi nie mogą skorzystać osoby fizyczne.

W zależności od tego, jak szerokie jest pole zainteresowań osoby zlecającej wywiad, może on być wszechstronny lub ukierunkowany na wybrany temat, aspekt działalności lub gałąź rynku. Na wywiad wszechstronny klienci decydują się, gdy nie mają konkretnych potrzeb informacyjnych, ale np. chcą monitorować ogólną sytuację wśród konkurencji, przewidywać tendencje i być przygotowanym na ewentualne niebezpieczeństwa.

Stan majątku dłużników bez tajemnic

Jeśli chodzi o bardziej precyzyjne zlecenia, często zdarzają się prośby o dokonanie ustaleń finansowych i poszukiwanie majątku. Potrzebę taką zgłaszają zwłaszcza osoby, które nie mogą odzyskać należnych im pieniędzy. Dłużnicy znają wiele sposobów na to, by ukryć swój majątek czy nawet fakt zarabiania, dzięki czemu unikają płatności zobowiązań. Walka z nimi polega na zbieraniu i zabezpieczaniu dowodów, które mogą potwierdzić aktualny, rzeczywisty stan majątkowy i standard ich życia, oraz dowodów na dokonanie przestępstwa ukrywania majątku. W tym celu ustalana jest własność nieruchomości, przedmiotów ruchomych, zobowiązań finansowych wobec innych podmiotów, zbierane są też informacje, które mogą pomóc w przeprowadzeniu tzw. skargi pauliańskiej. Klienci nie muszą zdawać się już na standardowe działania firm windykacyjnych czy komornika. Przeprowadzenie wywiadu przez przygotowanych do tego specjalistów znacznie przyspiesza proces odzyskiwania długu.

Przewaga wynikająca z wiedzy

Klienci, którzy planują wejść na nowy rynek i dbają o bezpieczny rozwój swojej działalności, często zamawiają wywiady dotyczące ich obecnego lub przyszłego otoczenia biznesowego. Uzyskują w ten sposób informacje na temat rentowności planowanych ruchów, nowych i potencjalnych konkurentów, powiązań osobowo-kapitałowych w danej branży czy poziomu sprzedaży i jej rentowności. Możliwe jest również bliższe przyjrzenie się wybranemu konkurentowi: sprawdzenie, czy i dlaczego przeszedł on przekształcenia, czy posiada płynność finansową, z jakich usług korzysta.

Etapy i efekty wywiadu gospodarczego

Podobnie jak w przypadku innych wywiadów i tu praca detektywów zaczyna się od planowania, czyli określenia celu operacji wspólnie z klientem, oraz dobrania odpowiednich metod działania. Ustalany jest również sposób rozliczenia i planowany czas trwania działań. Pozyskane informacje są następnie porządkowane i poddawane analizie. Największym wyzwaniem na tym etapie jest weryfikacja i uwierzytelnianie pozyskanych danych, a także analiza i ocena, czy i na ile są one przydatne dla klienta. Efekt przedstawiany jest w postaci raportu, zawierającego jasne wnioski lub rekomendacje dalszych działań.

Aby samemu nie stać się przedmiotem wywiadu…

Dobry detektyw jest w stanie dotrzeć do naprawdę wielu informacji na temat przedsiębiorstwa czy majątku osoby fizycznej. Osoby, które chcą uchronić swoje wrażliwe dane i mają podejrzenie, że ktoś mógłby zlecić przeprowadzenie wywiadu na ich temat, mogą skorzystać z usługi kontrobserwacji.