Ustalenia majątkowe

Ustalenia majątkowe to jedne z najczęstszych zleceń powierzanych prywatnym detektywom. Niestety dłużnik ma wiele możliwości wykorzystywania luk prawnych, by ukryć swój majątek, a nawet sam fakt zarabiania. Dzięki temu wiele osób unika płatności na ogromne sumy, utrudniając tym samym funkcjonowanie swoim wierzycielom. W trudnej sytuacji są nie tylko osoby prywatne, ale także firmy, które z powodu nieuczciwych kontrahentów narażone są na ogromne straty czy zastoje w płynności finansowej (co oczywiście ma znacznie dla wizerunku firmy). Korzystanie z usług detektywistycznych w celu walki z dłużnikami unikającymi płatności jest dla nich niewątpliwie ogromną szansą na poprawienie swojej pozycji na rynku.

Egzekwowanie należności przez biuro detektywistyczne

Sprawy windykacji należności należą do jednych z najtrudniejszych, ponieważ wiążą się z koniecznością „prześwietlania” dłużnika, co nie jest możliwe bez posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Wkroczyć muszą specjaliści, a takich zatrudnia nasza agencja detektywistyczna. Prowadzą oni ustalenia majątkowe, których ostatecznym celem jest często przyspieszenie lub w ogóle umożliwienie procesu windykacji.

Ustalenia majątkowe dla firm

Ustalenia majątkowe dla firm pozwalają im wyprostować ich relację z dłużnikami i funkcjonować sprawnie nawet w przypadku natrafienia na nieuczciwego kontrahenta. Detektywi w tym celu zbierają informacje i zabezpieczają dowody, które wskazują na faktyczny stan majątkowy wskazanych osób, ich rzeczywisty standard życia, to czy posiadają one źródła stałego dochodu i czy mają możliwość spłaty długu (tzn. czy nie ukrywają swojego majątku, chociażby poprzez przepisanie go na członków swojej rodziny).

Usługi detektywistyczne z zakresu ściągalności długów

Niestety zarówno organy ścigania, jak i sądy często są bezradne wobec oszustów i pozostawiają właścicieli firm bez pomocy. Tymczasem pracownicy naszego biura detektywistycznego potrafią przeprowadzić ich przez cały proces odzyskania długu: od ustaleń stanu faktycznego na temat majątku dłużnika, po prowadzenie negocjacji w celu odzyskania należności. Działamy zawsze zgodnie z prawem, ale stawiamy na skuteczność, dzięki czemu nasi Klienci mogą sprawniej zarządzać swoją firmą. Umożliwiamy także zdobycie informacji, które będą dowodem przed sądem, iż dłużnik dopuścił się przestępstwa próbując ukryć majątek. Działamy również prewencyjnie, gdy dana firma chce przekonać się przed podjęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem, czy jest on uczciwy oraz wypłacalny – sprawdź Wywiad gospodarczy.

Zobacz cennik