Miejsce pracy

Profesjonalny detektyw potrafi zebrać informacje dotyczące każdego i w niemal każdej kwestii. Dlatego jest tak pomocny w przypadku konieczności ustalenia miejsca czyjejś pracy lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym trudniej nam własnymi środkami zdobyć potrzebne informacje.

Miejsce pracy a miejsce pobytu

Odnalezienie czyjegoś miejsca pracy (najróżniejszymi metodami, może być to wywiad, obserwacja, analiza zebranych danych, itd.) to także sposób na ustalenie czyjegoś miejsca zamieszkania. Nawet w postępowaniach sądowych dopuszcza się doręczenie pisma urzędowego do danej osoby właśnie w miejscu jej zatrudnienia, co pozwala na jego kontynuację. Agencje detektywistyczne są w takich wypadkach bardzo pomocne, pozwalają nie tylko przyspieszyć załatwienie sprawy, ale w ogóle doprowadzić do jej zadowalającego finału.

Miejsce pracy a alimentacja

Konieczność uzyskania informacji o miejscu pobytu czy pracy danej osoby wynika bardzo często z chęci odzyskania alimentów. Jest tak, ponieważ małżonkowie rozstając się w gniewie, próbują unikać płatności na rzecz swoich dzieci i utrzymują, że pozostają bez pracy. Sąd nie jest czasem w stanie udowodnić, że dana osoba pracuje, ponieważ w porozumieniu z pracodawcą nie podpisała ona żadnej umowy. Biura detektywistyczne są jednak w stanie zebrać dowody, które pomogą odzyskać należne Klientowi kwoty zaległych alimentów.

Praca detektywa

Biura detektywistyczne bardzo często podejmują się zleceń dotyczących ustalenia czyjegoś miejsca pracy. Wynika to z faktu, że istnieje wiele sytuacji, w której ktoś nie może liczyć na pomoc organów ścigania w dochodzeniu swoich spraw. Detektywi natomiast dysponują stosowną wiedzą i doświadczeniem, by zrealizować takie zlecenie i przeprowadzić je maksymalnie sprawnie i skutecznie. Dbają przy tym zawsze, by zebrane informacje były rzetelne i aktualne oraz – by sprawa pozostała poufna (wyniki prowadzonych poszukiwań i obserwacji podawane są jedynie do wiadomości Klienta).

Zobacz cennik