Weryfikacja przedstawionych dokumentów pod kątem ich autentyczności

Nasze profesjonalne biuro detektywistyczne zajmuje się weryfikacją autentyczności dokumentów różnego typu, zarówno na potrzeby firm, jak i osób prywatnych. Stosujemy przy tym najnowsze możliwości techniki i metody naukowe. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia w tym kontekście (jako detektywi) zarówno z analizą dokumentów i pism ręcznych, jak i tekstów maszynowych. Naszym zadaniem jest często nie tylko sama weryfikacja autentyczności danego dokumentu, ale także w ogóle ustalenie autorstwa czy autentyczności samych podpisów pod nim.

Zakres prac nad weryfikacją dokumentów

Analizujemy dokumenty, sprawdzając, czy podpisała je ta sama osoba lub czy były pisane na tej samej maszynie. Potrafimy też po wnikliwej analizie ocenić, czy dany dokument nie był przerobiony, czy nie ma usuniętych bądź zmienionych fragmentów oraz prowadzimy starania, by ewentualnie takie usunięte elementy odszyfrować. Wszystkie badania przeprowadzają profesjonaliści, dla których tego typu praca jest codziennością. Daje to gwarancję Klientom naszego biura detektywistycznego, że pracujemy rzetelnie, a przedstawione im wyniki są wiarygodne.

Profesjonalizm w pracy nad dokumentami

Sprawy autentyczności dokumentów wchodzą w zakres nauk społecznych. Usługi w tym zakresie są prowadzone w naszej firmie detektywistycznej z pełnym poszanowaniem dla najnowszych metod naukowych. Pozwala nam to nie tylko rozpoznać autentyczność dokumentu bądź wskazać jego fałszerstwo, ale także uczulić naszych Klientów na techniki stosowane przez oszustów.

Pomoc firmom z nieuczciwą konkurencją

Dzięki współpracy z naszą agencją detektywistyczną firmy mogą ustrzec się przed nieuczciwymi kontrahentami, ale także sprawniej poruszać się wśród setek dokumentów, bez których ich praca jest niemożliwa. Usługi detektywistyczne w tym zakresie to także analiza dokumentów w celu wykrywania ewentualnych przestępstw. Chcemy przy tym podkreślić, że zgodnie z wszelkimi normami, zawsze pracujemy zachowując pełną poufność wobec wszelkich trafiających do nas danych.

Zobacz cennik