Wykrywanie podsłuchów – kiedy Twoja prywatność zostanie naruszona

Postępująca miniaturyzacja i upowszechnienie urządzeń elektronicznych sprawiły że urządzenia podsłuchowe zaczęły stanowić zagrożenie dla każdego z nas. Ryzyko podsłuchu nie grozi już jedynie wysoko postawionym politykom i biznesmenom, lecz dużej części firm i osobom prywatnym. Każdy z nas nosi w kieszeni potencjalny podsłuch – jakie działania należy podjąć, aby zawczasu zapobiec utracie ważnych dla nas informacji?

Jakie grupy społeczne są szczególnie narażone na działania podsłuchowe?

Zamontowanie podsłuchu narusza fundamentalne prawo do prywatności, zapisane m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Karcie Praw Podstawowych UE czy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Istnieją jednak zawody „podwyższonego ryzyka”, których przedstawiciele najczęściej padają ofiarami bezprawnej inwigilacji.

Osoby zamożne, pełniące funkcje wysokiego szczebla, są podsłuchiwane w celu zdobycia osobistych informacji, mogących posłużyć do szantażu zarówno na gruncie zawodowym (dymisja ze stanowiska, działalność korupcyjna), jak i finansowym (okup, korzyści materialne). Ofiarami działań inwigilacyjnych padają również m.in. dziennikarze śledczy czy politycy, często dysponujący informacjami poufnymi, których ujawnienie może doprowadzić do licznych komplikacji.

O swoją prywatność powinny zadbać również osoby wykonujące zawody prawnicze, które są szczególnie zobligowane do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji – jest to istotne zarówno w przypadku pracowników sądowych, jak i przedstawicieli sektora prywatnego.

Podobne problemy dotyczą również sektora prywatnego. Podsłuchy są wówczas elementem szpiegostwa przemysłowego (np. informacje o nowych technologiach i produktach), jak i nieuczciwej konkurencji (wyciek bazy klientów i detali poszczególnych umów).

Na podsłuchy są również narażone osoby prywatne. Najczęstszym powodem takiej sytuacji może być podejrzenie małżonka o zdradę lub toczące się postępowanie sądowe, do którego obie strony starają się zdobyć jak najwięcej obciążających przeciwnika materiałów.

Kiedy poszukiwanie podsłuchów może okazać się niezbędne?

Niezależnie od liczby i rodzaju stosowanych zabezpieczeń, zarówno fizycznych, jak i proceduralnych, najważniejszym mechanizmem wykrycia podsłuchu jest nasza stała czujność. Osoba niewtajemniczona przejawia wiedzę na temat informacji poufnych? Oferta konkurencji pokrywa się z zaplanowaną promocją? W obu powyższych przypadkach mogło dojść do poważnego naruszenia prywatności. Sytuacji takich nie należy lekceważyć – szybkie zwrócenie się o pomoc do wykwalifikowanych detektywów może pomóc nam w zlikwidowaniu podsłuchu i pociągnięciu do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ujawnienie tajemnic prywatnych czy służbowych.

Poszukiwanie źródła podsłuchu to czynność żmudna, wymagająca systematyczności i skupienia. Specjalistycznym badaniom należy poddać urządzenia takie jak telefon komórkowy i komputer służbowy, a nawet samochód, w którym może być ukryta pluskwa nasłuchująco-śledząca. Wykluczenie najbardziej popularnych narzędzi pracy to dopiero początek działań ekipy detektywistycznej. Dzięki zaawansowanej miniaturyzacji, urządzeniem podsłuchowym może być nawet zapalniczka czy długopis, pozostawiony przez „kuriera”.

Dlaczego warto zlecić wykrycie podsłuchu specjalistom?

Poszczególne metody podsłuchu różnią się od siebie nie tylko kształtem i rozmiarem wykorzystywanego urządzenia, lecz przede wszystkim metodą przechowywania i transmisji nagranych materiałów. Jeśli wykryty podsłuch opiera się o gromadzenie danych na pamięci wewnętrznej, o wiele łatwiej ustalić jest zakres udaremnionego wycieku. Jednakże, w przypadku podsłuchów „w czasie rzeczywistym”, opartych o zdalny transfer danych, poprawne rozpoznanie pluskwy może okazać się o wiele bardziej skomplikowane.

Tylko profesjonalna agencja detektywistyczna, zaopatrzona w komplet niezbędnego sprzętu, będzie w stanie dotrzeć do zaawansowanych technologicznie podsłuchów – rolą techników jest wyeliminowania zagrożenia związanego z dalszym działaniem pluskwy, detektywi natomiast będą mogli skupić się na wskazaniu osoby bądź firmy odpowiedzialnej za jej zainstalowanie.

Nie ignoruj znaków, które świadczą o dostępie osób niepowołanych do Twojej prywatności – umów się na spotkanie z doświadczonymi śledczymi, którzy pomogą Ci wyeliminować ewentualne zagrożenie, jak również pomogą w opracowaniu procedur wykluczających ryzyko dalszego naruszania Twoich podstawowych praw.