Weryfikacja pracowników: sprawdzanie ich wiarygodności, lojalności managerów, dochowania tajemnicy handlowej

Budowanie solidnej firmy polega między innymi na doborze wykwalifikowanych, ale także lojalnych pracowników. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ właściciele firm dysponują ograniczonymi środkami do weryfikacji czy kontroli pracowników. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się wtedy, gdy wynajmą oni w tym celu biuro detektywistyczne.

Sprawdzanie pracowników na l4

Firmy zlecają przeprowadzanie weryfikacji pracowników już na wstępnym etapie rekrutacji. Chodzi o sprawdzenie, czy dane przedstawione w CV są prawdziwe, czy w dotychczasowej karierze dany pracownik nie splamił się działaniem na niekorzyść pracodawcy lub czy nie mamy do czynienia z praktyką szpiegostwa gospodarczego. Taka weryfikacja jest nie tylko trudna do przeprowadzenia, ale także czasochłonna. Zazwyczaj pracodawca nie ma ani środków, ani możliwości, by wykonać ją dogłębnie. Stąd oferta naszego biura detektywistycznego. Na zlecenie Klienta przeprowadzamy weryfikację każdego potencjalnego pracownika lub kontrahenta. Z doświadczenia wiemy, że w ostatecznym rozliczeniu zatrudnienie profesjonalnego detektywa do takich spraw jest nawet więcej niż opłacalne, ponieważ pozwala na budowanie rzetelnej i silnej firmy.

Kontrola pracowników a zaufanie

Wiele firm obawia się współpracy z biurami detektywistycznymi sądząc, że wykazany podwładnym brak zaufania może budować negatywny wizerunek firmy. Prawdą jest jednak raczej, że to uczciwe kadry są podstawą budowania stabilnej pozycji firmy na rynku. Warto więc zainwestować w poszukiwanie najlepszych pracowników (szczególnie dotyczy to obsadzania wysokich, kierowniczych stanowisk) i wyprzedzenie w tym względzie konkurencji. Są to działania bezpieczne, ponieważ biuro detektywistyczne zapewnia pełną dyskrecję w zakresie wszelkich swoich działań. Pozwalają one zresztą nie tylko na „prześwietlenie" potencjalnego pracownika, ale także na kontrolę pracowników już zatrudnionych, w tym na przykład w sferze wykorzystywania przez nich prawa do urlopu zdrowotnego. Detektywi dysponują także środkami, które umożliwiają im sprawdzenie życiorysu pracownika, ale także jego intencji, co do nowego zatrudnienia.

Pomoc detektywa w procesie rekrutacji

Firma detektywistyczna może prześwietlić całą historię kariery pracowniczej wskazanej osoby. Mogą one także sprawdzić jego wydajność na zajmowanych stanowiskach pracy, informacje o ukończonych kursach i przebytych szkoleniach, kwestiach niekaralności lub ewentualnego zadłużenia, a także powiązań z innymi firmami z branży. Ma to szczególne znaczenie przy wyborze osób na kierownicze stanowiska, osób które będą miały dostęp do poufnych danych firmy. Po zakończeniu każdego zlecenia prywatny detektyw składa na ręce swego zleceniodawcy szczegółowy raport w którym umieszcza wszelkie zebrane dane na temat wskazanych osób i ułatwia tym samym oraz przyspiesza proces rekrutacyjny. Weryfikacja potencjalnych pracowników jest coraz powszechniejszą techniką wśród różnego typu firm i przedsiębiorstw.

Zobacz cennik